درمان طبیعی برای بیماری آسم

درمجتمع گراند هیمالیا غارهای نمک،که برای بانوان و آقایان به صورت جداگانه درنظرگرفته شده است ساخته خواهد شد،غارهای نمک به عنوان طب مکمل برای بیماریهایی مانند آسم،برونشید وبیماریهای مجرای تنفسی مورد استفاده قرار میگیرد.
غارهای نمک با استفاده از تخته سنگهای نمک بزرگ و یکپارچه ای که از کوهایی هیمالیا که تقریبا 250 میلیون سال پیش،پس ازخشک شدن دریا درمنطقه به وجود آمده اند از پاکستان تهیه می شود.این سنگ نمکها براثرفشار،انرژی خورشید و اکسیژن تمیز را درحال شکل گیری حبس کرده ودراین زمان با استفاده از طرق مختلف این انرژی و مواد مفید آزاد گردیده و باعث کمک به درمان بیماریهای زیادی میشود.
درطی آزمایشهای دانشگاهایی معتبرجهان،تایید شده که استفاده منظم ازاتاقها و غارهای نمک،بهبود چشمگیری دربیماریهای مجرای تنفسی،آسم،برونشید وقویترشدن سیستم دفاعی بدن ثبت شده و به بیماران آسمی توصیه میشود.
تنظیم میزان اسیدها در بدن
درمان بیماریهای مجرای تنفسی
آسم،برونشید
بالابردن قدرت دفاعی بدن
تنظیم سیستم گردش خون
تنظیم فشارخون
دفع سموم ومواد مدنی سنگین از بدن
با استفاده منظم ازغارهای نمک، به درمان بیماریهایی مانند:میگرن،سنگ کلیه،نرمی استخوان،رماتیزم،دیابت،سرطان،انواع فتخ،بیماریهای پوستی کمک میکند.
 درپخش یک خبرتحقیقاتی در سال 2006 به این مسئله New England Journal of Medicine روزنامه
که درصورت استفاده مداوم ومنظم از غارهای نمک،قدرت سیستم ایمنی بالا رفته وازابتلا به بسیاری از بیماریها جلوگیری میکند.