مرکز ازن تراپی

ازن درمانی از طریق فعال کردن اتم های اکسیژن که به تازه گی  متداول شده ،اما در واقع فرم های قدیمی ازاین نوع درمان در گذشته مورد استفاده بوده است، کمک می کند تا شما بهتر بخوابید،از بین بردن استرس روزانه، از سندرم خستگی و مزمن شما را نجات می دهد، کمک به درمان سرطان، بیماری های قلبی، بیماری های قارچی ،التیام زخم، درمان دیابت، آسم، تصلب شرایین، بیماری آلزایمر، بیماری های عصبی مانند بیماری پارکینسون، هپاتیت، و بیماری های مرتبط با ایدز، از ویژگی های مهم ازن درمانی است.
نظرکارشناسان در رابطه با ازن تراپی