مسیرهای پیاده روی برای  ماساژ پا (رفلیکسولوژی)

رفلیکسولوژی راه ساده و موعثردردرمان بیماریها
هدف از ماساژ پا تحریک سیستم عصبی مرکزی بدن، شفای ذهن وفعال سازی کلیه عضولات با تحریک اعصاب درکف پا،که یک روش سریع ،ویژه و مفید در درمان بیماری های زنان و اوتیسم،پس از مطالعات انجام شده در سال های اخیر به عنوان موعثرترین روش  درمانی قلمداد می شود.
درمان اسپاستیک و اتیزم در کودکان
تنظیم تعادل بدن
حل مشکلات بینایی
جلوگیری از پیری زود رس
درمان بیماریهای زنانه
درمان و بهبود دیابت
تعادل هرمونها و گوارت
تقویت ذهن و حافظه
و بهبود تعداد بیشماری از بیماریهای دیگر