مجتمع گراند هیمالیا از چه نظر با دیگرهتل ها متفاوت است؟

درار بودن امکاناتی مانند:غارنمک،ازن تراپی،تالاسوتراپی،رفلکسولوژی،وطبیعتی بینظیر،کوه،دریا،جنگل،بادوآفتاب درکنارهم این پروژه را بینظیرمی کند.

آیا مالکین واحدهای مالکیت میتوانند واحد خود را کرایه بدهند؟

بله،می توانید واحد و یا هفته های خود را اجاره دهید،وبا شرکت مشورت نمایید.

آیا ملک خریدای شده از طرف شرکت عاصم دوباره درصورت لزوم پس گرفته ویا خریداری میگردد؟

بله-درصورت تقاضای شما برای فروش، بسته به نوع خریدتان وشرایط روز،شرکت هفته ویا واحدتان را از شما خریدارکرده یا به فروش خواهد گذاشت.

مالکین و اعضاء چگونه از امکانات واکتیواسیون مجموعه استفاده میکنند؟

بعضی از امکانات ازقبیل:استخرها،سالن ها و زمین های ورزشی،پارکینگ،پارکها،به صورت رایگان وبعضی از امکانات وخدمات که هزینه زا است با 50 درصد تخفیف قابل استفاده است.(حمام ترکی،حمام فین،ماساژ،غارنمک،تالاسوسنتر،مرکززیبایی،رستورانها،کافه ها،)

مالکین و اعضاء چگونه از امکانات واکتیواسیون مجموعه استفاده میکنند؟

بعضی از امکانات ازقبیل:استخرها،سالن ها و زمین های ورزشی،پارکینگ،پارکها،به صورت رایگان وبعضی از امکانات وخدمات که هزینه زا است با 50 درصد تخفیف قابل استفاده است.(حمام ترکی،حمام فین،ماساژ،غارنمک،تالاسوسنتر،مرکززیبایی،رستورانها،کافه ها،)

مجتمع گراند هیمالیا چه زمانی افتاح میگردد؟

کل پروژه گراندهیمالیا با 301 واحد مسکونی و30 ساختمان اصلی و احداث7000مترمربع امکانات ،اکتیواسیون تفریحی وسلامتی درتاریخ2018/12/01 اماده تحویل میباشد.